Sağlık Turizminde Destinasyon İstanbul Çalıştayı

İstanbul’da Silence İstanbul Hotel ve Kongre Merkezinde 18-21 Kasım 2015 günleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresinde ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile “İstanbul Sağlık Turizmi Destinasyonu ve Türkiye’de Potansiyel Destinasyonlar” konulu çalıştay düzenlendi. Derneğimizin girişimleri ile düzenlenen çalıştayda İstanbul’un güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. Çalıştaya İstanbul’daki sağlık turizmi sektör temsilcilerinin yanı sıra yurtdışından gelen sağlık turizmi aracı kurumları ve Türkiye’ye hasta yönlendiren doktorlar da ilgi gösterdi.

Uluslararası Turizm Tanıtım Derneği

Türkiye’nin turizm hedeflerini yakalaması için sektör içinde gerçekleştirilecek işbirliklerinin, güç birliğinin, ortak aklın ve ortak uluslararası pazarlama stratejilerinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Turizme yönelik tanıtım stratejilerinde yenilikçi projeler geliştiriyoruz, uzun vadeli ve sürdürülebilir turizm pazarlaması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.